fbpx

CRM

Kalendarz

Planowanie zadań, spotkań oraz rozmów telefonicznych w Contractors.ms jest łatwe i przyjemne, a to za sprawą przejrzystego i nieskomplikowanego interfejsu.

Baza Firm

Nasz program dla firm budowlanych posiada miejsce w którym gromadzone są dane kontrahentów. Mogą to być firmy remontowe, instalatorskie, serwisujące urządzenia oraz dostawcy sprzętu lub materiałów.

Baza kontaktów i pracowników

Tutaj zapisane są dane pracowników firmy oraz kontakty firm powiązanych z którymi utrzymujemy relacje biznesowe.

Spotkania, Telefony, Zadania

Lista wydarzeń CRM dla firm budowlanych. Tutaj zapisane są wszystkie ważne zdarzenia np.: spotkania z firmami instalatorskimi lub pracownikami, telefony do wykonania, zadania do realizacji.

MAGAZYN WYPOSAŻENIA

Baza wyposażenia

Moduł przechowuje dane dotyczące sprzętu i informacje z nim związane m.in.: stan licznika użycia, wymogi serwisowe, dostawcę lub kwotę zakupu. Pomaga zachować kontrolę nad sprzętem. Magazyn wyposażenia to ważna część oprogramowania do zarządzania firmą budowlaną.

Rejestr wypożyczenia

Moduł obsługuje wypożyczenia sprzętu, oraz jego zwrot. Umożliwia wypożyczenie sprzętu zarówno przez pracowników jak i przez firmy instalatorskie, remontowe lub wykończeniowe.

Serwis wyposażenia

Realizacja zadań oraz rejestrowanie zdarzeń serwisowych, kosztów napraw, przyczyn uszkodzeń oraz dokumentacji. To wszystko znajduje się w module serwisu wyposażenia.

Zapotrzebowania sprzętowe

Umożliwia zgłaszanie zapotrzebowań na urządzenia potrzebne do realizacji prac budowlanych.

MAGAZYN MATERIAŁÓW

Baza materiałowa

Moduł magazynowy przechowujący rejestr zakupionych materiałów do realizacji zleceń budowlanych. Obsługuje stany minimalne, rozchody wraz z możliwością przydzielenia do projektu.

Rozchody materiałów

Nasz program posiada moduł magazynowy. Nadzoruje materiały, które zostały wykorzystane do realizacji zleceń. Rejestruje proces rozchodowania materiałów.

Zapotrzebowania materiałowe

Zarządzanie magazynem w oprogramowaniu Contractors.ms jest łatwe i przyjemne. Moduł gromadzi listę materiałów potrzebnych do realizacji zleceń budowlanych, elektrycznych, remontowych, instalatorskich lub wykończeniowych.

Zakupy materiałów

Rejestr zakupów materiałów umożliwia gromadzenie informacji na temat kosztów, terminów oraz przeznaczenia zakupionych materiałów.

BUDOWA

Projekty

Gromadzi wszystkie projekty budowlane, ich statusy realizacji, dokumentację oraz wiadomości e-mail. To bardzo ważna część programu do prowadzenia firmy budowlanej.

Zmiany w projektach

Miejsce w oprogramowaniu, które odpowiedzialne jest za przechowywanie zmian dotyczących prac budowlanych, instalatorskich lub remontowych, które powstały podczas ich realizacji.

Wizyty kontrolne

Tutaj zaplanowane są wszystkie wizyty na projekcie dokonywane przez pracowników nadzoru realizacji inwestycji.

Wnioski o informacje

Gromadzi prośby o informacje, które są wykorzystywane w budownictwie w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości lub wypełnienia luk w informacjach, które można znaleźć w jakichkolwiek specyfikacjach, planach, umowach lub innych dokumentach.

Publikacje

Publikacje są wymagane przede wszystkim dla architekta i inżyniera w celu sprawdzenia, czy w projekcie zostaną zainstalowane odpowiednie produkty. Moduł przechowuje rekordy związane z weryfikacją czy wybrany produkt do realizacji jest zgodny z założeniem projektowym.

Cele sprzedażowe

Generuje cele sprzedażowe dla pracowników, odpowiedzialnych za zdobywanie nowych kontraktów. Analizuje bieżące i przyszłe założenia finansowe.

Problemy

Przechowuje informację o zgłoszonych problemach powstałych podczas realizacji prac budowlanych, remontowych, instalatorskich lub wykończeniowych. Podzielony jest na dwa pod moduły: problemy ogólne oraz problemy z pogodą uniemożliwiającą pracę.

Planer pracy

Grupa narzędzi umożliwiająca planowanie i kontrolowanie prac dla pracowników na budowie. Oprogramowanie wspomaga pracę m.in. instalatorów, firm remontowych i budowlanych.

Umowy

Rejestr umów podpisanych z kontrahentami.

Raporty

Generuje raporty na podstawie danych zapisanych w systemie.

Darmowy pakiet
na
start

CRM

Planner pracy

Zarządzania projektami

Magazyn

Aplikacja mobilna

Pakiet darmowy umożliwia pracę 10 użytkownikom. Dla większej liczby użytkowników, zapraszamy do zapoznania się z kalkulatora kosztów.